FARSKÁ RADA


Farská rada je poradným a pracovným orgánom farára/administrátora. Spolupracuje s ním 
a pomáha mu pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti a pastoračného programu.

Termín nasledujúceho stretnutia:

2017 

Termíny uskutočnených zasadnutí:

13. 10. 2017 (piatok) - pastoračná

9. 10. 2017 (pondelok) - ekonomická

22. 09. 2017 (piatok) - pastoračná