Vitajte na webstránke farnosti PREČÍN

s filiálkami Bodiná, Počarová 

a Zemianska Závada.

Veríme, že aj vďaka tejto stránke budete informovaní o aktualitách života našej farnosti, lebo ako hovorí Pán:

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

...alebo na inom mieste Písmo hovorí...

"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás posilním."

Boh nás neustále volá k sebe, nebojme sa ho! Počúvnime Jeho volanie! 

Veď Boh nás tak neskutočne miluje, že nám dal svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil...

Pochválený buď, Pán Ježiš Kristus!

PONUKA STRÁNKY

Ponúkame Vám vždy aktuálne farské oznamy pre nasledujúci týždeň. V prehľadnej ponuke sa tak vždy budete môcť informovať, kedy a kde bude sv. omša, s akým úmyslom, či prípadne ďalšie informácie. Tieto farské oznamy sú vždy čítané na záver nedeľnej sv. omše, publikované na tejto webstránke a zverejnené aj na farskej nástenke.


Aktuality

Aktuálne texty, obrazy či video tematicky viazané k mesiacu. Nájdete tu aj plagáty udalostí, ktoré naša farnosť poriada, príbehy svätcov, ktorých pamiatku si v danom mesiaci pripomíname alebo citácie          a témy na zamyslenie.

HISTÓRIA & OBJEKTY

Po kliknutí na nápis "História & Objekty" sa dostanete na stránku venovanú historickým informáciám               o farnosti. Keď myš na názve podržíte, objaví sa Vám ponuka nahliadnutia do podrobnejšieho náhľadu         na históriu jednotlivých objektov.


TÉMY NA ZAMYSLENIE

Rôzne témy a blogy na zamyslenie...



Kontakt

Kontakt na administrátora prečínskej fary 

a kontakt na editora webstránky (aj nástenky) farnosti.


KŇAZI FARNOSTI

Stránka venovaná kňazom, ktorí vo farnosti Prečín pôsobili. Nachádza sa tu chronologický zoznam kňazov od prvého až po súčasného, no aj fotodokumentácia, ktorá sa nám dosiaľ zachovala. Stránka je rozdelená na články, a teda ku konkrétnemu cieľu sa dostanete kliknutím na názov článku.



Fotogaléria života farnosti

Fotogaléria historických fotografií života našej farnosti - krsty, 1. sv. prijímania, sviatosti birmovania, manželstva či pohreby. Nahliadnite spolu s nami do histórie...



SPEV DETÍ & DOSPELÝCH

Stránka informácií o speve detí a speve dospelých v spevokole PRAMEŇ.

Upratovanie

Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom za starostlivosť 

o čistotu kaplnky a farského kostola. 

Na tejto podstránke nájdete skupiny ľudí na upratovanie.

BIRMOVANCI

Všetky informácie ohľadom prípravy na sviatosť birmovania

nájdete tu v tejto sekcii a na nedeľných sv. omšiach v oznamoch.

"Duchu Svätý príď z neba!"

Farská rada


Informácie a termíny stretnutí pre členov farskej rady.

FARSKÝ PLES

podrobné informácie o programe, voľných miestach a vstupenkách nájdete tu.

Modlitbové stretnutia dospelých

Modlitby, spevy, adorácie... poďme sa modliť spoločne!