Farské oznamy (aktuálny a predchádzajúci týždeň)

Dôležité !!! Nižšie pod oznamami nájdete dokument na stiahnutie: 

"Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov"

17.6. - 23.6. 2019

10.6. - 16. 6. 2019

Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa 

a krstných rodičov - dokument na stiahnutie: