Farské oznamy (aktuálny a predchádzajúci týždeň)

Dôležité !!! Nižšie pod oznamami nájdete dokument na stiahnutie: 

"Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov"

PLAGÁT o programe farských hodov nájdete v sekcii AKTUALITY.

10. 9. - 16. 9. 2018

3. 9. - 9. 9. 2018

Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa 

a krstných rodičov - dokument na stiahnutie: