Farské oznamy (aktuálny a predchádzajúci týždeň)

Dôležité !!! Nižšie pod oznamami nájdete dokument na stiahnutie: 

"Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov"

19.11 - 25.11.2018

12.11.2018 - 18.11.2018

Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa 

a krstných rodičov - dokument na stiahnutie: