Farské oznamy (aktuálny a predchádzajúci týždeň)

Dôležité !!! Nižšie pod oznamami nájdete dokument na stiahnutie: 

"Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov"

21. 1. 2018 - 27.1. 2019

14.1. - 20.1. 2018

Poučenie pre rodičov žiadajúcich krst dieťaťa 

a krstných rodičov - dokument na stiahnutie: