FARSKÝ PLES

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým pomocníkom pri prípravách a upratovaní plesu (Danka, Alenka, Katka, Helka, Peťo, Paľko, Hanka, Peťo, Majka, Katka, Miško...), p. farárovi za organizáciu plesu a účasť, všetkým návštevníkom za vynikajúcu atmosféru, p. Čapičíkovi za výbornú koštovku vína, Paľkovi Blaškovi a jeho tímu za vynikajúci catering & jedlo, Peťovi Prašnickému a p. starostovi Tonkovi Lagíňovi, ktorí sa postarali o to, aby sme neboli smädní a zásobovali nás vodou, manželom Bútorovcom za krásne darčekové knižky, Majke & Katke za krásnu výzdobu, darcom za krásne ceny v tombole (bolo ich až 90! :-) ) a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k výbornej atmosfére na prvom ročníku nášho FARSKÉHO PLESU.

ĎAKUJEME !

A v roku 2019 sa vidíme hádam na ďalšom, už druhom ročníku :-)