Kaplnka sv. Anny PREČÍN

História

Z dipl. práce Juraja Bunčiaka: 

Prístup k farskému kostolu v Prečíne je pre kňaza a veriacich veľmi náročný. Najmä v daždivom počasí a v zime. Preto už v roku 1758 postavili na vŕšku oproti fare kaplnku sv. Anny, aby veriaci mali      cez pracovné dni uľahčený prístup          na svätú omšu a kňaz v prípade zaopatrovania, najmä v noci, nablízku Sviatosť Oltárnu a olejky na pomazanie nemocných. Buskupský úrad dal povolenie na stavbu kaplnky                       s podmienkou, že prečínsky farár nebude pod nijakou zámienkou celebrovať svätú omšu v kaplnke v nedeľu a sviatky. Pravidelne sa tu dodnes konajú katolícke bohoslužby. 

Patrónka

Patrónkou prečínskej kaplnky je         svätá Anna (hebr. Hannah, חַנָּה, t. j. milostiplná, milá) - matka Panny Márie               a manželka svätého Joachima.           Jej sviatok sa v liturgickom kalendári rímskokatolíckej cirkvi slávi 26. júla. 

Hody

Pravidelne sa v nedeľu nasledujúcu po sviatku sv. Anny konajú práve "svätoannovské hody" v Prečíne, ktoré nahradili dávnejšie slávené farské hody. Celá obec sa stretne v nedeľu v kostole na slávnostnej svätej omši, po ktorej nasleduje ľubovoľná voľba pripraveného programu. V poslednej dobe sa obľube teší aj predvečer hodov - sobota, kedy katolícka mládež usporadúva "Mládežnícku svätú omšu" s bohatým kultúrnym duchovným programom (sviatosť zmierenia, chvály, agapé, scénky, modlitby, spevy či svedectvá).