Farár


Mgr. Franek Peter


tel: 042/ 439 70 50

farský mail: faraprecin@gmail.com

Adresa: Rímskokatolícky farský úrad Prečín 169, 018 15

ÚRADNÉ záležitosti: 

ADMIN farskej webstránky:

Michal Chúpek

Prečín 294, 018 15
tel: +421 948 173 709
mail: myshoo131@gmail.com
@Michal Chúpek 2017