KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ ANJELOV - BODINÁ

Najstaršou kultúrno historickou pamiatkou v obci Bodiná je renesančný katolícky Kostol narodenia Panny Márie Kráľovnej anjelov, postavený v roku 1668 na starších - stredovekých základoch. Zbarokizovaný bol v polovici 18. storočia. Baroková kazateľnica je súčasná s oltárom. Rokokové svietniky sú z druhej tretiny 18. storočia. Voľný závesný obraz Madony je barokový - olejomaľba na dreve je z konca 17. storočia. Keďže dostal titul rovnaký ako farský kostol v Prečíne, v Bodinej ho slávili (podľa dostupných informácií z kroniky farnosti) veriaci na sviatok Mena Panny Márie.