CATALINA RIVAS : Prežívaj svätú omšu

Bolívijčanka Catalina Rivas je ženou v domácnosti. Od roku 1993 prijíma od Pána Ježiša a Panny Márie posolstvá plné lásky a milosrdenstva a odovzdáva ich svetu. Catalina nemá ani stredoškolské, ani teologické vzdelanie. Najhlbšie teologické pravdy sú vyjadrené s obdivuhodnou jednoduchosťou a bezprostrednosťou. Nadprirodzenými zážitkami tejto stigmatizovanej mystičky nás chcú Pán Ježiš a jeho matka naučiť užitočnejšej a plodnejšej účasti na veľkej udalosti našej spásy, ktorá sa sprítomňuje na každej svätej omši. 

"O toto svedectvo sa chcem podeliť s mojimi bratmi a sestrami, laikmi celého sveta, aby prežívali najväčší zázrak zázrakov, slávenie svätej Eucharistie, s láskou" ... začína slovami svoju knižku Catalina Rivas...

Jej svedectvo je darom pre nás všetkých, ktorý neustále hľadáme odpovede na mnoho otázok o Bohu. Panna Mária sa prihovára útlej žienke z Bolívie...

"Dnes je deň, kedy dostaneš poznanie a chcem, aby si dávala dobrý pozor, pretože to, čoho budeš dnes svedkom, všetko, čo dnes zažiješ, musíš oznámiť ľudstvu..."

Počas celej svätej omše, a nielen jednej, Panna Mária i Ježiš vysvetľujú Cataline, aké dôležité je vnímať svätú omšu pozorne, premýšľať nad Božím slovom, dôkladne sa pripraviť na svätú omšu, pretože samotný Boh, Pán Ježiš aj Panna Mária sú počas každej svätej omše prítomní s nami. 

"A ty hovoríš, že si neurazila Pána? Prišla si na poslednú chvíľu, keď už celebranti vychádzali zo sakristie..."

--- Koľkí z nás si naivne myslíme, že Boh nás nevidí. Koľkí z nás meškajú na sv. omšu? Koľkí z nás si ani len neuvedomujeme, že meškáme tam, kde nás čaká ten, ktorého tak často prosíme? ---

"Prišli ste prežiť tento okamih, keď vám najvyšší Boh dáva svoj najväčší dar a vy si ho neviete vážiť..."

Ďalej Catalina uvádza:

"Myslela som si, že keď som sa z povinnosti zúčastnila na toľkých eucharistických obradoch, budem spasená. Ani vo sne by mi nenapadlo, že každý jeden mám oddane prežívať, a už vôbec nie, že mám dávať pozor pri čítaní a homílii."

--- Nie sme aj my často ľahostajný voči sv. omši? 

Voči našej účasti na nej? 

Prečo na ňu ideme, keď tam nejdeme od srdca a úprimne? 

Čo nám bráni Bohu otvoriť svoje srdce? ---

Neskôr videla postavy - vystupujúce z lavíc, presne odtiaľ, kde sedia veriaci. Presne odtiaľ, kde sedíme i my. Sme v kostole sami?

Matka Božia mi povedala:

"Pozeraj sa, sú to strážni anjeli každej z osôb, ktorá je v kostole. Toto je chvíľa, keď strážni anjeli týchto ľudí prinášajú ich dary a prosby pred Pánov oltár."

Ďalej opisuje Panna Mária anjelov so žiarivými podnosmi, anjelov s prázdnymi rukami ale aj smutných anjelov. Áno, sú to anjeli nás, naši anjeli. A správajú sa podľa nášho prístupu k sv. omši. Či sme duchom prítomní alebo nie, všetko má zmysel. Všetko má svoju hodnotu a všetko má svoju váhu u Pána...

Kde je Panna Mária počas svätej omše?

"Vtedy som ju zbadala. Bola hneď napravo od arcibiskupa, len krok za celebrantom..."

"Si prekvapená, že ma vidíš za celebrantom? Tak je to správne... Pri všetkej láske, akou ma môj syn miluje, mi nikdy nedal takú dôstojnosť, akou obdaril kňazov, aby som ho mohla denne vziať do svojich rúk tak, ako to robia oni pri eucharistickom zázraku. Preto mám hlbokú úctu ku kňazom a k zázraku, ktorý Boh prostredníctvom nich vykonáva. To ma núti kľačať až za nimi."

--- Vidíme význam kňažského povolania? Kňaz je Bohom posvätený človek, ktorý nám prináša do sŕdc Boha. Boh mu dal osobitú úlohu dôležitú pre nás všetkých. Koľkí z nás majú v úcte kňazov? Nerobíme si z nich posmešky? Neubližujeme svojim správaním voči kňazom aj samotnému Bohu? Pozrite na Pannu Máriu. Úctivo kľačí za kňazom. A my máme problém pokľaknúť už len pri vstupe do chrámu. Akú úctu prejavujeme Bohu rýchlym znakom kríža a úklonom, ktorý ani nieje úklon? Zamyslime sa, akú cenu má pre nás náš Boh. Pokľaknutie a kľačanie má veľmi veľký význam. A Panna Mária nám to znázorňuje vynikajúcim príkladom. ---

Akt premenenia, sväté prijímanie, no aj samotné požehnanie vysvetľuje Panna Mária spolu s Ježišom Cataline podrobne. Tu už nastáva čas, aby ste sa hlbšie pozreli na toto svedectvo, a to tak, že využijete dostupnosť Catalininho svedectva na odkazoch nižšie. 

Je veľmi dôležité, ako sa pri sv. omši správame, ako ju vnímame, čo na ňu prinášame a čo si z nej odnesieme. 

Môj dojem výpovede Cataliny Rivas je ohromujúci. Boh je tak blízko nás, že si to sotva uvedomujeme. Práve formou svedectiev sa nám približuje, no aj formou samotných čítaní a homílií na sv. omšiach. Počúvajme pozorne, vnímajme rozumne a berme sv. omšu ako dar, ktorý nám po smrti môže priniesť veľké milosti.

Túto tému zakončím slovami Cataliny na záver knižky:

"Nabudúce, keď budeš na svätej omši, prežívaj ju. Viem, že Pán Boh splní svoj sľub a už nikdy nebude taká, ako predtým. A ak budeš prijímať Pána Ježiša, miluj ho! Zakús, aké príjemné je spočinúť v jeho ranách. Zanechal nám svoju Cirkev, svoju Matku, a otvoril nám dvere do domu svojho Otca, aby si zažil/a jeho milosrdnú lásku. Stačí ju len opätovať..."

Tvoja sestra v živom Kristovi - CATALINA

Celé svedectvo Cataliny Rivas si môžte vypočuť tu na videu:

alebo prečítať v knižnej brožúrke:

Objednať si ju môžte tu:

https://www.zachej.sk/produkt/2147/prezivaj-svatu-omsu/

Tému spracoval: Michal Chúpek, 20. 01. 2018

Páčila sa Vám téma? Zanechajte nám svoj odkaz nižšie...