KŇAZI FARNOSTI - Fotodokumentácia

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Prečín


Juraj Gramantik

1880-1916 

Jeho tvár sa zachovala len v podobe sklenej vitráže zobrazeného ako sv. Juraja v rytierskej zbroji na okne vo farskom kostole

1917-1946 

Fotografie z osláv 300. výročia 

vysvätenia farského kostola                 v roku 1937

Gustáv Židek

Ladislav Ďatelinka

1946 - 1950

Augustín Masár

1952-1961

Anton Michalík

1961 - 1988

Rudolf Baránek

1988 - 1993

Karol Koníček

1993 - 1997

František Kvašňovský

1997 - 2017

Peter Franek

súčasný administrátor