SPOLOČENSTVO MLADÝCH


Spoločné stretká (stretnutia) pre deti s našimi animátormi 

bývajú vždy v piatok po sv. omši o 18.30 h v požiarnej zbrojnici.

************************************

Tematické stretnutia pre mládež

kde sa rozoberajú rôzne cirkevné témy, texty, Sv. Písmo, knihy, modlitby a pod. 

býva v sobotu o 18tej hodine na fare.

Stáva sa, že vplyvom vedľajších faktorov sa niekedy stretko posúva, prípadne nieje. 

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom uistenia sa termínu a času stretka 

na maili faraprecin@gmail.com.

AKTUÁLNE OZNAMY ANIMÁTOROV:

Animátori aj touto cestou pozývajú všetky deti farnosti spolu s kamarátmi, súrodencami 

či rodičmi na detské sväté omše, na ktorých spoločne spievame, nosíme obetné dary, 

modlíme sa, kreatívne sa zapájame do sv. omše a mnoho iného. 

Všetky takéto omše sú pravidelne vyhlasované vo farských oznamoch 

a členom eRka na stretkách.

Pôsobenie spoločenstva mladých je opísané na obrázku nižšie.