STRETNUTIA DOSPELÝCH

Z iniciatívy p. farára Petra Franeka a chute dospelých v našej farnosti viac sa spoznať, stretávať, spoločne sa modliť a prežívať chvíle s Bohom sa začali stretať pri príležitosti príprav modlitbovej adorácie na Hodinu Božieho Milosrdenstva. 

Neskôr sa stretli na duchovnej obnove vo Varíne, kde sa v tichosti venovali modlitbe a prednáškam p. farára. 

Rozhodli sa stretať naďalej a to (snáď pravidelne) každý druhý piatok 

po sv. omši na fare. 

NASLEDUJÚCE STRETKO bude 18. mája.

Spevy TAIZÉ, ktoré sme sa zatiaľ naučili (pre prípad, že by si sa ich chcel naučiť a s nami pri vhodnej príležitosti zaspievať, len skopíruj názov piesne a na internete nájdeš melódiu 

aj text):

Ó, adoramus te, Domine

Misericordes sicut Pater

Ježišova modlitba (Pane Ježišu Kriste...)

Moja múdrosť a moja nádej (El Senyor)

In manus tuas, Pater

Domine Deus

Ubi Caritas et Amor


ZAUJÍMAVOSŤ:

Na duchovnej obnove sme si pozreli veľmi zaujímavý film a spoločne VÁM ho odporúčame:

O BOHOCH A ĽUĎOCH (slovenský dabing)

o filme:

Malá kresťanská komunita v severnej Afrike, v ktorej našlo pokoj i naplnenie osudov osem mníchov rovnakej viery, ale rozdielneho veku i názorov, žije v pokoji, kým život v oblasti nenaruší masaker, za ktorým stoja miestni islamskí fundamentalisti. Potom, čo odmietnu armádny dozor, čelia mnísi otázke, ako sa brániť pokračujúcemu riziku, ale aj zistenie, že láska k blížnemu nie je pre všetkých veriacich presvedčivým argumentom. Film sa zaoberá univerzálnymi hodnotami, ktoré nemožno zavrhovať, či už veríme v akéhokoľvek boha, ale tiež ukazuje, že odovzdanosť viere ešte neznamená automatické nájdenie odpovedí a z nich plynúceho pokoja. Snímka usiluje o zachytenie života v kláštore bez idealizácie "služobníkov božích" a úspešne problematizuje domnienky o väčšinovom uvažovaní veriacich. Dielo, ktoré kladie náboženské otázky, ale zároveň je univerzálne duchovné, vychádza zo skutočnej udalosti, ktorú režisér odhaľuje až na samom konci, a posilňuje tak dopad svojho už tak sugestívneho filmu.  (zdroj: csfd.cz)