STRETNUTIA DOSPELÝCH

Z iniciatívy p. farára Petra Franeka a chute dospelých v našej farnosti viac sa spoznať, stretávať, spoločne sa modliť a prežívať chvíle s Bohom sa začali stretať pri príležitosti príprav modlitbovej adorácie na Hodinu Božieho Milosrdenstva. 

Neskôr sa stretli na duchovnej obnove vo Varíne, kde sa v tichosti venovali modlitbe a prednáškam p. farára. 

Rozhodli sa stretať naďalej a to (snáď pravidelne) každý druhý piatok 

po sv. omši na fare. 

Informáciu, či sa aktuálny týždeň stretko koná a radi by ste prišli, si môžte overiť u p. farára.

Spevy TAIZÉ, ktoré sme sa zatiaľ naučili (pre prípad, že by si sa ich chcel naučiť a s nami pri vhodnej príležitosti zaspievať, len skopíruj názov piesne a na internete nájdeš melódiu 

aj text):

Ó, adoramus te, Domine

Misericordes sicut Pater

Ježišova modlitba (Pane Ježišu Kriste...)

Moja múdrosť a moja nádej (El Senyor)

In manus tuas, Pater

Domine Deus

Ubi Caritas et Amor


ZAUJÍMAVOSŤ:

Na duchovnej obnove sme si pozreli veľmi zaujímavý film a spoločne VÁM ho odporúčame:

O BOHOCH A ĽUĎOCH (slovenský dabing)

(na videu nižšie je CELÝ FILM)

o filme:

Malá kresťanská komunita v severnej Afrike, v ktorej našlo pokoj i naplnenie osudov osem mníchov rovnakej viery, ale rozdielneho veku i názorov, žije v pokoji, kým život v oblasti nenaruší masaker, za ktorým stoja miestni islamskí fundamentalisti. Potom, čo odmietnu armádny dozor, čelia mnísi otázke, ako sa brániť pokračujúcemu riziku, ale aj zistenie, že láska k blížnemu nie je pre všetkých veriacich presvedčivým argumentom. Film sa zaoberá univerzálnymi hodnotami, ktoré nemožno zavrhovať, či už veríme v akéhokoľvek boha, ale tiež ukazuje, že odovzdanosť viere ešte neznamená automatické nájdenie odpovedí a z nich plynúceho pokoja. Snímka usiluje o zachytenie života v kláštore bez idealizácie "služobníkov božích" a úspešne problematizuje domnienky o väčšinovom uvažovaní veriacich. Dielo, ktoré kladie náboženské otázky, ale zároveň je univerzálne duchovné, vychádza zo skutočnej udalosti, ktorú režisér odhaľuje až na samom konci, a posilňuje tak dopad svojho už tak sugestívneho filmu.  (zdroj: csfd.cz)