Farský kostol Narodenia Panny Márie Kráľovnej anjelov PREČÍN

História

Farský kostol narodenia Panny Márie tvorí dominantu spomedzi všetkých budov v obci, nakoľko je to aj zároveň najstaršia stavba. Ak ponecháme stranou otázku, či pred postavením farského kostola v Prečíne na jeho mieste stál nejaký kostol alebo svätyňa, môžeme uviesť, že bol postavený v roku 1637. Postaviť ho dal zemepán Andrej Balaša, evanjelik, a zasvätený bol úcte k Najsvätejšej Trojici. Viac informácií sa dočítate vo vlastivednej monografii obce Prečín vyd. v r. 2015 a v diplomovej práci Juraja Bunčiaka "Dejiny farnosti Prečín"  z r. 1997.

Poloha

Prístup ku kostolu je síce trošku náročnejší, o to lepší pocit má človek, keď vyjde k nemu. Koniec koncov, k Bohu treba ísť stále vyššie po celý náš život. Smerom od Obecného úradu sa vyberiete k futbalovému ihrisku, povedľa ktorého vedie prístupová cesta priamo ku farskému kostolu. Vidieť ho už zďaleka a z každého kúta obce - to preto, lebo náš Otec na nás aj cezeň dáva neustále pozor.

Krypta

Zaujímavosťou tejto historickej stavby       je neodmysliteľne zamurovaná krypta - poctivo ukrytá pred zrakmi zvedavcov uprostred kostola. V nej sa kedysi pochovávali kňazi, no neskôr bola zaliata a zapečatená na mieste tejto hviezdy.