UPRATOVANIE

Upratovanie kaplnky a farského kostola je pravidelne vyhlasované na nedeľných sv. omšiach 

vo farských oznamoch. Veriaci sú rozdelení do jednotlivých skupín (viď obrázky nižšie), 

ktoré sa pravidelne striedajú. 

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a starostlivosť!

Zhora nadol: Prečín, Počarová, Zemianska Závada, Bodiná

Upratovacia skupina č. 1 v Prečíne sa zrušila, ostáva tu priestor pre tých, 

ktorí by chceli pomôcť pri upratovaní a nie sú v inej skupinke. 

Číslovanie ostatných skupín ostáva nezmenené.