UPRATOVANIE

Upratovanie kaplnky a farského kostola je pravidelne vyhlasované na nedeľných sv. omšiach 

vo farských oznamoch. Veriaci sú rozdelení do jednotlivých skupín (viď obrázky nižšie), 

ktoré sa pravidelne striedajú. 

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a starostlivosť!